Tuesday, April 24, 2012

Connecting The Dots

Bila melihat keputusan - keputusan yang dilakukan pada masa lepas, kita hanya tahu hasilnya pada masa akan datang. Pada masa membuat keputusan, kita menggunakan maklumat dan kepercayaan kita pada masa itu. 
Sebab itu, bila melihat perkara - perkara yang berlaku sekarang ... aku ikut kata mendiang Steve Jobs ... " . " You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. " 

And that is why decision making is a very important skill to have ....