Wednesday, September 07, 2011

The Definition Of Insanity

Definisi 'insanity' - melakukan perkara yang sama dengan cara yang sama dan mengharapkan keputusan yang berbeza. Saya rasa saya dalam fasa 'insanity' dalam pelbagai perkara, selama ini. Time to wake up, dude.

No comments: