Friday, January 17, 2014

Demi Masa aka my 40 year old musing

Sejak dua tiga hari ini, surah ini sentiasa berkumandang dalam minda ini ..
Emas boleh beli, masa tidak boleh dibeli balik. That is why time is precious and cruel. Once it is gone you can never get it back. Maximize it as much as you can.