Wednesday, September 07, 2011

The Definition Of Insanity

Definisi 'insanity' - melakukan perkara yang sama dengan cara yang sama dan mengharapkan keputusan yang berbeza. Saya rasa saya dalam fasa 'insanity' dalam pelbagai perkara, selama ini. Time to wake up, dude.