Monday, July 04, 2016

Malam ke 25, 26 dan 27 Ramadhan

Dapat saya rasakan Ramadhan kali ini  menolong membersihkan minda tentang apa yang perlu dibuat untuk sekarang dan masa hadapan. Yang lepas itu lepas, lepaslah ia ...

Paradigma baru dan tindakan baru penting bagi mencapai matlamat masa hadapan ....

No comments: