Thursday, October 09, 2014

Discipline Itu Proses

Discipline must be done consistently. Kalau tidak, ia tidak akan menjadi. Betul? Focus pada proses dan hasilnya akan menjadi semula jadi. Pelajaran hidup baru.

Lagu rock klasik no 1 gue of all time ...

No comments: